Θέατρο


Τετάρτη:15:00-16:00 (3-4 χρονών)
Τετάρτη:16:00-17:30 (5-7 χρονών)
Τετάρτη: 17:30-19:00 (12-15 χρονών)
Παρασκευή : 17:00-18:30 (8-11 χρονών)
Πέμπτη: 18:00-19:30 (16-18)

Για περισσότερες πληροφορίες για τον χώρο που θα πραγματοποιούνται τα μαθήματα, παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με το 99998499.