Μουσικοκινητική

Τετάρτη:15:00-16:00 (3-4 χρονών)
Τετάρτη:16:00-17:30 (5-7 χρονών)
Τετάρτη: 17:30-19:00 (12-15 χρονών)
Παρασκευή : 17:00-18:30 (8-11 χρονών)
Πέμπτη: 18:00-19:30 (16-18 χρονών)

Τα παιδιά, μέσα από το σώμα και την κίνησή του, έρχονται σε επαφή με βασικές αρχές της μουσικής με πολύ ευχάριστο και δημιουργικό τρόπο. 

Για περισσότερες πληροφορίες για τον χώρο διεξαγωγής του μαθήματος, στο τηλέφωνο 99998499.