Μικροί επιστήμονες σε δράση

Ξεκινάει Οκτώβριο 2018

Δίνεται η ευκαιρία στα παιδιά να γίνουν "μικροί ερευνητές" και να μελετήσουν, μέσω δραστηριοτήτων που αξιοποιούν τις δυνατότητές τους, διάφορα φυσικά και χημικά φαινόμενα. 

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στις αίθουσες πάνω από το Αρχονταρίκι της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.