Μαθήματα Επιβίωσης

Ξεκινάει το μάθημα Οκτώβριο 2018

 Μέσα από παιγνιώδη τρόπο, τα παιδιά θα αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες που θα είναι χρήσιμες στη ζωή τους. Θα λειτουργούν μέσα σε πλαίσια ομάδας και η συνεργασία θα τους βοηθήσει να αναπτύξουν τις ικανότητές τους. 

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στις αίθουσες, πάνω από το Αρχονταρίκι της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.