Η πανδημία του κορωνοιου έφερε σημαντικές αλλαγές στην ζωή ολόκληρης της ανθρωπότητας. Οι τρόποι που λειτουργούμε στην καθημερινότητα μας έχουν αλλάξει. Η εκκλησία μας όμως συνεχίζει απρόσκοπτα το λειτουργικό, κηρυκτικό και κατηχητικό της έργο προσαρμοζόμενη στα νέα δεδομένα.
Γι’ αυτό σας ενημερώνουμε ότι οι κατηχητικές συνάξεις θα λειτουργήσουν κανονικά για όλες τις βαθμίδες σε όλες τις ενορίες της πόλεως και επαρχίας Λεμεσού στη βάση των διαταγμάτων του Υπουργείου Υγείας που ισχύουν για τις συναθροίσεις ατόμων με μέγιστο αριθμό συναθροιζομένων τα 50 άτομα. Στις συνάξεις θα  λαμβάνονται όλες οι προφυλάξεις όπως αυτές καθορίζονται από τα διατάγματα του Υπ. Υγείας (απολύμανση χεριών, χώρου κ.λ.π).

Τελευταία Νέα

Δευτέρα, 07/09/2020

ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΞΕΩΝ

Η πανδημία του κορωνοιου έφερε σημαντικές αλλαγές στην ζωή ολόκληρης της ανθρωπότητας. Οι τρόποι που λειτουργούμε στην καθημερινότητα μας έχουν αλλάξει. Η εκκλησία μας όμως συνεχίζει απρόσκοπτα το λει...