ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ 2019

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΑΓΟΡΙΑ/

ΚΟΡΙΤΣΙΑ

ΤΑΞΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΓΟΡΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

20 - 27 Ιουνίου

ΚΟΡΙΤΣΙΑ

Β - Γ   ΓΥΜΝ.

27 Ιουνίου

6 Ιουλίου

ΑΓΟΡΙΑ

Α - Β   ΓΥΜΝ.

6 - 15 Ιουλίου

ΚΟΡΙΤΣΙΑ

ΛΥΚΕΙΟΥ

15 - 24 Ιουλίου

ΑΓΟΡΙΑ

Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΛΥΚΕΙΟΥ

24 Ιουλίου

1 Αυγούστου

Κοιν. Νεων

Νέοι 25-35 

2 - 4 Αυγούστου

Κοιν. Νεων

  Νέοι 18-25

4 - 7 Αυγούστου 

Κοιν. Νεων

Νεαρά Ζευγάρια 

9 - 11 Αυγούστου

ΚΟΡΙΤΣΙΑ

Α - Β   ΓΥΜΝ.

13 - 22 Αυγούστου

10η

ΚΟΡΙΤΣΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

22 - 29 Αυγούστου