Οι κατασκηνωτικές περίοδοι για το Καλοκαίρι του 2018 έχουν ως εξής:

Κατασκηνωτική Σειρά

Ημερομηνία

Τιμή Συμμετοχής

Αγόρια Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού

21 Ιουνίου – 28 Ιουνίου

€80

Κορίτσια Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου

28 Ιουνίου – 07 Ιουλίου

€80

Αγόρια Α΄ και Β΄ Γυμνασίου

07 Ιουλίου – 14 Ιουλίου

€80

Κορίτσια Λυκείου

14 Ιουλίου – 23 Ιουλίου

€80

Αγόρια Γ΄ Γυμνασίου και Λυκείου

23 Ιουλίου – 31 Ιουλίου

€80

Κορίτσια A΄ και Β΄ Γυμνασίου

13 Αυγούστου – 22 Αυγούστου

€80

Κορίτσια Στ΄ Δημοτικού

22 Αυγούστου – 29 Αυγούστου

€80

Κάντε έγκαιρα την αίτησή σας, που μπορείτε να βρείτε εδώ για το Δημοτικό και εδώ για το Γυμνάσιο- Λύκειο, αποστέλλοντάς την μέχρι την 1η Ιουνίου 2018 μαζί με προκαταβολή €25. Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις χωρίς προκαταβολή. Εκπρόθεσμες αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μόνο ανάλογα με τη διαθεσιμότητα θέσεων. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα 25864352 και 25864357.