Οι κατασκηνωτικές περίοδοι για το Καλοκαίρι του 2017 έχουν ως εξής:

Κατασκηνωτική Σειρά

Ημερομηνία

Τιμή Συμμετοχής

Αγόρια Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού

22 Ιουνίου – 29 Ιουνίου

€70

Κορίτσια Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου

29 Ιουνίου – 08 Ιουλίου

€80

Αγόρια Α΄ και Β΄ Γυμνασίου

08 Ιουλίου – 17 Ιουλίου

€80

Κορίτσια Λυκείου

17 Ιουλίου – 26 Ιουλίου

€80

Αγόρια Γ΄ Γυμνασίου και Λυκείου

26 Ιουλίου – 04 Αυγούστου

€80

Κορίτσια A΄ και Β΄ Γυμνασίου

13 Αυγούστου – 22 Αυγούστου

€80

Κορίτσια Στ΄ Δημοτικού

22 Αυγούστου – 29 Αυγούστου

€70

Κάντε έγκαιρα την αίτησή σας, που μπορείτε να βρείτε εδώ, αποστέλλοντάς την μέχρι 30 Μαΐου 2017 μαζί με προκαταβολή €25. Εκπρόθεσμες αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μόνο ανάλογα με τη διαθεσιμότητα θέσεων. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα 25864352 και 25864359.